Υδραυλικός ανυψωτήρας οχήματος

Υδραυλικός ανυψωτήρας οχήματος

Ένα σημαντικό συστατικό της εφαρμογής του προϊόντος και της διαμόρφωσης 1, υδραυλικό σύστημα: εισαγόμενη αρχική βαλβίδα ελέγχου δεξαμενής καυσίμου? προϊόντα φώκιας εισάγονται, σωλήνας υψηλής πίεσης με σφραγίδα κώνου, υψηλής απόδοσης σωλήνα εισαγωγής. 2, δομικά μέρη: το πλαίσιο περόνης χρησιμοποιώντας χαλύβδινες πλάκες υψηλής απόδοσης ...
Διαβάστε περισσότερα